sherkat-v1

تجهیزات برق خود را در ایکهربا بفروشید

  تجهیزات برق خود را در ایکهربا بفروشید   تجهیزات برق خود ر ا در ایکهربا بفروشید ، در سامانه ایکهربا می توانید کالا هایتان را به آسانی ثبت کنید وبرای پیمانکاران صنعت برق کشور به انتشار بگذارید. پیماکارن صنعت برق تجهیزات اضافه ی خود را می توانند چه دست دوم باشد یا نو فرقی[…]

car-on-roud-800x800

ایکهربا(سامانه تجهیزات صنعت برق ایران) چیست؟

ایکهربا چیست؟ سامانه تجهیزات صنعت برق ایران است، که تمام تولیدکنندگان واردکنندگان تجهیزات صنعت برق، فروشندگان تجهیزات برق ، صاحبان صنایع و پیمانکاران صنعت برق و مهندسین برق می توانند از آن استفاده کنند. به این صورت که تولیدکنندگان و فروشندگان و پیمانکاران میتوانند کلیه لوازم برقی صنعتی خود اعم از نو یا دست دوم در سایت[…]

eftetahiee-800X800

سامانه خرید و فروش تجهیزات برق ایران شروع به کار کرد

 خرید و فروش تجهیزات صنعت برق ایران را با ایکهربا تجربه کنید ،این سامانه از اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۴) بصورت رایگان فعالیت خود را آغاز نمود . ورود به ایکهربا