خبرنامه تخصصی

گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۹ 34104 32670 1726 1362 364 9842 3775
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۱:۰۹ 31120 0 1595 1225 370 9827 3813
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۰۹ 33877 32613 1203 789 414 10147 3654
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۹ 31417 0 1082 717 365 12104 4036
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۱۸:۰۹ 33679 32497 1276 757 519 14148 3682
ارز دولتی آخرین نرخ
دلار آمریکا 30,725 ریال
یورو 34,224 ریال
پوند انگلیس 40,771 ریال
درهم امارات 8,366 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,140,000 تومان
سکه قدیم 1,120,000 تومان
نیم سکه 598,000 تومان
ربع سکه 314,000 تومان
سکه یک گرمی 192,000 تومان
مثقال 492,200 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 16.793 دلار
تن مس 5,786.5 دلار
تن آلومینیم 1,714.8 دلار
تن نیکل 11,482.5 دلار
تن سرب 2,268.5 دلار
تن روی 2,663.8 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 49.35 دلار
نفت سبک ایران 41.93 دلار
نفت سنگین ایران 40.76 دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 18500
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 9,700
دپو تهران 9,300
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 15600
ناودانی 10 6 ناب تبریز 18200
ناودانی 12 6 ناب تبریز 18300
ناودانی 14 6 ناب تبریز 18300