خبرنامه تخصصی

گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۱ 30520 0 578 227 351 10334 3550
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۸:۱۱ 30120 30878 612 180 432 11354 4026
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۱:۱۱ 26658 0 607 245 362 12043 4202
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۸:۱۰ 31952 32395 702 200 502 11921 4069
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۱:۱۰ 30390 0 600 165 435 10038 3782
ارز دولتی آخرین نرخ
دلار آمریکا 30,725 ریال
یورو 34,224 ریال
پوند انگلیس 40,771 ریال
درهم امارات 8,366 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,178,500 تومان
سکه قدیم 1,150,000 تومان
نیم سکه 598,000 تومان
ربع سکه 317,000 تومان
سکه یک گرمی 203,000 تومان
مثقال 497,300 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 17.095 دلار
تن مس 5,762.8 دلار
تن آلومینیم 1,846.5 دلار
تن نیکل 9,687.5 دلار
تن سرب 2,301.5 دلار
تن روی 2,757.0 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 51.45 دلار
نفت سبک ایران 53.22 دلار
نفت سنگین ایران 52.84 دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 16250
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 9,500
دپو تهران 9,300
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 15400
ناودانی 10 6 ناب تبریز 15400
ناودانی 12 6 ناب تبریز 15700
ناودانی 14 6 ناب تبریز 15400