خبرنامه تخصصی

گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۹:۱۲ 32050 32557 814 214 600 8896 3566
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۱:۱۲ 29517 0 609 176 433 9793 3590
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۸:۱۱ 31865 30017 606 187 419 10015 3478
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۱:۱۱ 28572 0 644 250 394 10949 3187
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۱۹:۱۱ 28837 31410 666 167 499 12405 3632

ارز آزاد آخرین نرخ
دلار آمریکا 37,890 ریال
یورو 41,100 ریال
پوند انگلیس 48,170 ریال
درهم امارات 10,550 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,193,500 تومان
سکه قدیم 1,171,000 تومان
نیم سکه 640,000 تومان
ربع سکه 344,000 تومان
سکه یک گرمی 217,000 تومان
مثقال 497,600 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 17.987 دلار
تن مس 6,011.0 دلار
تن آلومینیم 1,884.5 دلار
تن نیکل 11,070.0 دلار
تن سرب 2,272.5 دلار
تن روی 2,835.8 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 53.14 دلار
نفت سبک ایران 53.22 دلار
نفت سنگین ایران 52.84 دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 15500
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 9,400
دپو تهران 9,100
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 14700
ناودانی 10 6 ناب تبریز 14700
ناودانی 12 6 ناب تبریز 14700
ناودانی 14 6 ناب تبریز 14700