همایش و کنفرانس

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۲۱۲۸۴۲۶۰۷۰ -۰۲۱۲۸۴۲۶۰۷۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تا  ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۳۱۵۲۶۳۶۱۶۱- داخلی۱۷۷
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ تا  ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

فراخوان مقاله سومین همایش ملی برق و کامپیوتر - اردیبهشت 96

مجری : موسسه آموزش عالی امین فولاد شهر.
آدرس : اصفهان - فولاد شهر - موسسه آموزش عالی امین
تلفن : 03152635161 و 03152636160 داخ
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۹۱۷۴۷۳۰۵۰۰ -۰۹۳۶۴۴۴۲۶۳۴ - از
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تا  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر - اسفند 95

مجری : دانشگاه فنی و حرفه ای اهواز.
آدرس : اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت
تلفن : 06134451828 و 09307064830
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر - اسفند 95

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
آدرس : خرم آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
تلفن : 06633232534
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تا  ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی ویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

مجری :
آدرس :
تلفن : 88651346-7
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار

مجری : موسسه آموزش عالی خاوران
آدرس :
تلفن : 05135224252
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ تا  ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومين همايش ملي انرژي ( نگرشي نو بر توليد،بهره وري و ذخيره)

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی
آدرس :
تلفن : 03133660009
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ تا  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

مجری : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
آدرس :
تلفن : 02177230631
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ تا  ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر

مجری : پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
آدرس : شیراز -
تلفن : 09107505434 - 07132335170
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

بیست وپنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران - اردیبهشت 96

مجری : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
آدرس : تهران - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تلفن : 88468485-021 و 88462485-021
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

همایش بین اللمللی روشنایی و نورپردازی

مجری : شرکت همایش برنا با همکاری انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان و انجمن صنفی سازندگان چراغهای ر
آدرس :
تلفن : 021-22352938
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا  ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

مجری : دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس :
تلفن : 04133357731
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مجری : دانشگاه علمی کاربردی
آدرس :
تلفن : 021-25917222
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی