همایش و کنفرانس

اولین سمینار سالانه انجمن میکروالکترونیک ایران

مجری : انجمن میکروالکترونیک ایران - دانشگاه صنعتی شریف
آدرس : تهران
تلفن : ۰۲۱۸۸۴۰۷۲۷۴ - ۰۲۱۸۶۰۲۰۸۲۷
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

مجری : سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فناوری ماهواره
آدرس : تهران - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تلفن :
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ تا  ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

مجری : دانشگاه پیام نور مشهد
آدرس : مشهد مقدس - هتل بزرگ طرقبه
تلفن : دکتر حامد امین زاده
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ تا  ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

مجری : سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور و دانشگاه پیام نور مشهد
آدرس : مشهد - مشهد- سالن همایش های هتل طرقبه
تلفن : ۰۵۱۳۸۹۲۳۲۳۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ تا  ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

مسابقات ملی رباتیک کارگاهی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

مجری : مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تهران، خانه کارگر، دانشگاه جامع علمی کاربردی، وزارت علوم تحقیقات و فنا
آدرس : تهران - تهران
تلفن : سعید شهریاری
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی