همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه - شهریور 95

مجری : مرکز پژوهشی بنیاد همایش.
آدرس : همدان
تلفن : 08138353512 و 08138353513
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

مجری : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آدرس :
تلفن : 04134327548
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ تا  ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم

مجری : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران
آدرس :
تلفن : 081 38353513- 081 38353512
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه

مجری : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران
آدرس :
تلفن : 08138253512-08138253513
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

فراخوان مقاله همایش مهندسی برق و مهندسی پزشکی - آبان 95

مجری : موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان
آدرس : اصفهان - سپاهان شهر
تلفن : ۰۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق - مهر 95

مجری : برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
آدرس : اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
تلفن : --
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ تا  ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات

مجری : دانشگاه تربت حیدریه
آدرس :
تلفن : 05152238810-05152220966
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۲۱۸۸۴۱۸۸۸۲ -۰۲۱۸۸۴۳۵۹۴۹
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران

مجری : موسسه برگزار کنند همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس :
تلفن : 021.77247045
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ تا  ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

مجری : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آدرس :
تلفن : 04133416064
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ تا  ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

مجری : موسسه برگزار کنند همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس :
تلفن : 021.77247045
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آدرس : ساوه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
تلفن : علی الیاسی
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی کامپیوتر ، برق و مخابرات - مهر 95

مجری : دانشگاه تربت حیدریه.
آدرس : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن : 52238810 - 051 و 52220966 - 0
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

مجری : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا و پارک علم و فناوری استان قزوین
آدرس :
تلفن : 028-33894621
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ تا  ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پساتحریم

مجری : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موسسه مطالعات و پژوهش
آدرس :
تلفن : 01732369271
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی