همایش و کنفرانس

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر،برق و الکترونیک،کوالالامپور - خرداد 95

مجری : موسسه پندار همایش پارس.
آدرس : مالزی - کوالالامپور
تلفن : 02186036607
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری

مجری :
آدرس : پردیس بین المللی دانشگاه تکنیک استانبول - قبرس شمالی
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۴۶۰۵۰
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی مهندسی برق

مجری :
آدرس : مازندران -بابل
تلفن : ۰۱۱۳۲۲۰۴۵۹۷ -۰۹۳۰۵۱۶۹۳۹۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر - خرداد 95

مجری : انجمن مهندسی برق و الکترونیک شاخه غرب با همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه کردستان
آدرس : کرمانشاه
تلفن : 09333114362
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ تا  ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

مجری :
آدرس : ترکیه -دانشگاه استانبول
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۵۷۷۳۱ - شنبه تا چهارشنب
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران - مرداد 95

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
آدرس : گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
تلفن : 0515-7258462
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
آدرس : خراسان رضوی - شهرستان گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
تلفن : دکتر سعید بلوچیان
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

فراخوان مقاله دومین همایش ملی برق و کامپیوتر - خرداد 95

مجری : موسسه آموزش عالی امین
آدرس : اصفهان - فولاد شهر
تلفن : 03152635161 داخلی 164
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

مجری :
آدرس : گناباد
تلفن : ۰۵۱۵۷۲۵۸۴۶۲ - ۰۵۱۵۸۴۵۴۷۸۴
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

مجری :
آدرس : ترکیه - استانبول
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۵۷۷۳۱ - شنبه تا چهارشنب
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

مجری :
آدرس : بندر گز
تلفن : ۰۱۷۳۴۳۶۸۰۱۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی

مجری :
آدرس : تهران -شهر جدید اندیشه
تلفن : ۰۲۱۶۵۵۶۳۵۷۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی

مجری :
آدرس : دبی
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۷۷۹۲۷
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

مجری :
آدرس : تهران - دانشگاه تهران
تلفن : ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۱-۰۲۶۳۲۷۴۷۱۵۸ - ۰۹۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۷۱۳۶۱۹۱۵۴۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی