همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری :
آدرس : لرستان - خرم آباد
تلفن : ۰۹۳۳۸۷۳۷۲۹۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

مجری :
آدرس : تهران
تلفن : ۰۲۱۲۲۶۴۰۴۹۱-۰۲۱۲۲۶۱۴۶۱۷-۰۲۱۲۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ تا  ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۷۱۳۲۳۳۵۱۷۰ - ۰۹۱۰۷۵۰۵۴۳۴پشتی
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

مجری :
آدرس : بندر گز
تلفن : ۰۱۷۳۴۳۶۸۰۱۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی

مجری :
آدرس : تبریز
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۷۹۹۲۹ - یکشنبه تا پنجشن
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی الکترونیک، مکاترونیک و سیستم های هوشمند

مجری :
آدرس : علی آباد کتول
تلفن : ۰۱۷۳۴۲۴۰۳۸۸
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات

مجری :
آدرس : تبریز
تلفن : ۰۹۱۴۷۷۹۰۵۱۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی

مجری :
آدرس : تهران -شهر جدید اندیشه
تلفن : ۰۲۱۶۵۵۶۳۵۷۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین همایش منطقه ای مهندسی برق

مجری :
آدرس : میاندوآب
تلفن : ۰۴۴۴۵۲۴۹۲۷۰
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین سمینار سالانه انجمن میکروالکترونیک ایران

مجری :
آدرس : تهران
تلفن : ۰۲۱۸۸۴۰۷۲۷۴ - ۰۲۱۸۶۰۲۰۸۲۷
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۳۴۳۲۴۸۱۱۷۹
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی

مجری :
آدرس : هند
تلفن : ۰۷۱۳۲۲۹۱۴۲۹ - ۰۷۱۳۲۲۷۵۵۷۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۷۱۳۶۱۹۱۵۴۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی

مجری :
آدرس :
تلفن :
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین همایش انرژی، ساختمان و شهر

مجری : موسسه پژوهشی شبستان
آدرس : ساری دانشکده فنی امام محمد باقر (ع)
تلفن : دبیرخانه همایش 88880198 -021 -
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی