گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۹ 34104 32670 1726 1362 364 9842 3775
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۱:۰۹ 31120 0 1595 1225 370 9827 3813
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۰۹ 33877 32613 1203 789 414 10147 3654
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۹ 31417 0 1082 717 365 12104 4036
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۱۸:۰۹ 33679 32497 1276 757 519 14148 3682
ارز دولتی آخرین نرخ
دلار آمریکا 30,725 ریال
یورو 34,224 ریال
پوند انگلیس 40,771 ریال
درهم امارات 8,366 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,137,500 تومان
سکه قدیم 1,120,000 تومان
نیم سکه 592,000 تومان
ربع سکه 309,000 تومان
سکه یک گرمی 193,000 تومان
مثقال 488,100 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 16.938 دلار
تن مس 5,828.0 دلار
تن آلومینیم 1,748.5 دلار
تن نیکل 11,462.5 دلار
تن سرب 2,322.0 دلار
تن روی 2,712.3 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 50.04 دلار
نفت سبک ایران 41.93 دلار
نفت سنگین ایران 40.76 دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 18800
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 10,500
دپو تهران 10,000
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 15600
ناودانی 10 6 ناب تبریز 18500
ناودانی 12 6 ناب تبریز 18600
ناودانی 14 6 ناب تبریز 18600
فلزات پایه آخرین نرخ
هر کیلو مس کاتد 227959
هر کیلو مفتول مسی 8 م.م 228202
شمش روی ---
شمش ايرالكو 76500
نیکل 11451.67 دلار
قلع 21090.65 دلار
سرب 2316.25 دلار
شاخص آنالیز کارخانه بیشترین و کمترین قیمت آخرین نرخ
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 کویرکاشان بیشترین 18200
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 اهواز کمترین 18000
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 18200
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 اهواز کمترین 17700
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 کاوه تیکمه داش بیشترین 18850
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 قزوین کمترین 17650
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 18700
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 کویرکاشان کمترین 18700
میلگرد 14 آجدار A2 ظفربناب بیشترین 18100
میلگرد 14 آجدار A2 حسن‌رود کمترین 17500
میلگرد 14 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 18400
میلگرد 14 آجدار A3 ابهر کمترین 17400
میلگرد 16 آجدار A2 ظفربناب بیشترین 18100
میلگرد 16 آجدار A2 ظفربناب کمترین 18100
میلگرد 16 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 18400
میلگرد 16 آجدار A3 اردبیل کمترین 17400
میلگرد18 آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد18 آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد18 آجدار A3 شاهین‌بناب بیشترین 18350
میلگرد18 آجدار A3 اردبیل کمترین 17400

خبرنامه تخصصی