گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۸:۱۱ 32584 32276 757 198 559 8937 3792
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۲:۱۱ 29663 29118 590 207 383 9429 3923
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۸:۱۱ 32590 32432 775 194 581 9038 3502
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۱ 30496 0 581 169 412 9438 3856
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۸:۱۱ 33024 29705 697 341 356 8713 3698
ارز دولتی آخرین نرخ
دلار آمریکا 30,725 ریال
یورو 34,224 ریال
پوند انگلیس 40,771 ریال
درهم امارات 8,366 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,187,000 تومان
سکه قدیم 1,151,000 تومان
نیم سکه 603,000 تومان
ربع سکه 319,000 تومان
سکه یک گرمی 204,000 تومان
مثقال 498,600 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 17.193 دلار
تن مس 5,827.5 دلار
تن آلومینیم 1,852.3 دلار
تن نیکل 9,835.0 دلار
تن سرب 2,335.8 دلار
تن روی 2,792.3 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 51.80 دلار
نفت سبک ایران 53.22 دلار
نفت سنگین ایران 52.84 دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 16200
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 9,400
دپو تهران 9,200
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 15200
ناودانی 10 6 ناب تبریز 15200
ناودانی 12 6 ناب تبریز 15700
ناودانی 14 6 ناب تبریز 15400
فلزات پایه آخرین نرخ
هر کیلو مس کاتد 223238
هر کیلو مفتول مسی 8 م.م 231774
شمش روی ---
شمش ايرالكو 76700
نیکل 9759.86 دلار
قلع 20226.31 دلار
سرب 2325.36 دلار
شاخص آنالیز کارخانه بیشترین و کمترین قیمت آخرین نرخ
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 الیگودرز بیشترین 16900
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 اهواز کمترین 16300
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 یزد بیشترین 17100
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 اهواز کمترین 16300
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 شاهین‌بناب بیشترین 17250
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 قزوین کمترین 15600
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 گلستان بیشترین 17400
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 کویرکاشان کمترین 17200
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد بردسير بیشترین 15900
میلگرد 14 آجدار A2 حسن‌رود کمترین 15400
میلگرد 14 آجدار A3 یزد بیشترین 16800
میلگرد 14 آجدار A3 قزوین کمترین 15000
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير بیشترین 15900
میلگرد 16 آجدار A2 قزوین کمترین 15000
میلگرد 16 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 16800
میلگرد 16 آجدار A3 اردبیل کمترین 14850
میلگرد18 آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد18 آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد18 آجدار A3 شاهین‌بناب بیشترین 16800
میلگرد18 آجدار A3 اردبیل کمترین 14850

خبرنامه تخصصی