گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۸:۱۲ 32894 32622 691 206 485 7009 3767
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۱۲ 29637 0 591 235 356 6884 3775
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۸:۱۲ 32516 32699 757 206 551 7601 3752
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۱:۱۲ 29180 0 629 236 393 9298 3284
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۹:۱۲ 32050 32557 814 214 600 8896 3566

ارز آزاد آخرین نرخ
دلار آمریکا 37,870 ریال
یورو 41,170 ریال
پوند انگلیس 48,150 ریال
درهم امارات 10,580 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,193,000 تومان
سکه قدیم 1,169,000 تومان
نیم سکه 645,000 تومان
ربع سکه 353,000 تومان
سکه یک گرمی 218,000 تومان
مثقال 497,600 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 17.973 دلار
تن مس 6,041.0 دلار
تن آلومینیم 1,876.5 دلار
تن نیکل 10,850.0 دلار
تن سرب 2,267.5 دلار
تن روی 2,849.5 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 53.49 دلار
نفت سبک ایران 53.22 دلار
نفت سنگین ایران 52.84 دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 15500
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 9,400
دپو تهران 9,100
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 14800
ناودانی 10 6 ناب تبریز 14800
ناودانی 12 6 ناب تبریز 14800
ناودانی 14 6 ناب تبریز 14800
فلزات پایه آخرین نرخ
هر کیلو مس کاتد 250828
هر کیلو مفتول مسی 8 م.م 252038
شمش روی ---
شمش ايرالكو 83400
نیکل 10794.95 دلار
قلع 19749.73 دلار
سرب 2263.47 دلار
شاخص آنالیز کارخانه بیشترین و کمترین قیمت آخرین نرخ
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 کویرکاشان بیشترین 16500
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 الیگودرز کمترین 16400
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 گلستان بیشترین 17100
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 کویرکاشان کمترین 16500
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 شاهین‌بناب بیشترین 16900
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 قزوین کمترین 15700
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 گلستان بیشترین 17100
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 گلستان کمترین 17100
میلگرد 14 آجدار A2 ظفربناب بیشترین 16200
میلگرد 14 آجدار A2 كرمانشاه کمترین 15500
میلگرد 14 آجدار A3 یزد بیشترین 16400
میلگرد 14 آجدار A3 قزوین کمترین 15000
میلگرد 16 آجدار A2 ظفربناب بیشترین 16200
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير کمترین 15900
میلگرد 16 آجدار A3 گلستان بیشترین 16400
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند کمترین 15300
میلگرد18 آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد18 آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد18 آجدار A3 گلستان بیشترین 16400
میلگرد18 آجدار A3 فولاد ابر کوه کمترین 15450

خبرنامه تخصصی