آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۲۰۰۸- توسعه دو فيدر در پست ۴۰۰ نيروگاه شهيد رجايی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات و تعميرات اساسی و رنگ آميزی دکل های مهاری و متعلقات مربوطه در سطح مجتمع بندری امام خمی

دستگاه برگذارکننده : اداره کل بنادر و کشتيرانی بندر امام خمينی (ره)/ وز
مهلت : ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری فعاليت خدمات تعمير و نگهداری برق مراكز روستايی موچش و كوله ساره

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث ساختمان پست زمينی توزيع برق مجموعه ورزشی شهيد چمران شهرستان قروه به متراژ ۹۶ متر مربع در دو طب

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات، نصب و راه‌اندازی زيرساخت فيزيکی مرکز داده و مرکز مانيتورينگ

دستگاه برگذارکننده : مديريت شبکه برق ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تمديد خريد قطعات الکتريکال و مکانيکال پروژه مانيتورينگ مورد نياز ۴۸ ايستگاه ‍CGS شركت گاز استان گ

دستگاه برگذارکننده : شرکت گاز استان گيلان/ وزارت نفت
مهلت : ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل فشار متوسط٬ روشنايی باند و فشار ضعيف

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۷ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و تکميل اجرای سيستم تله متری خط کوهرنگ و انشعابات در مسير

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۱۱۰۰ عدد انواع كلمپ و ۴۰۰۰ عدد بند پلاستيكی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴ دستگاه ريكلوزر A ۶۳۰ با تابلو كنترل و كابل اتصال

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۵۰ اصله پايه چوبی ۹ متری كلاس ۳ و۴۰ اصله پايه چوبی ۱۲ متری كلاس ۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تأمين تجهيزات و عمليات اجرائی ورود و خروج خط ۴۰۰ کيلوولت خرمشهر- جهان آرا در کليدخانه ۴۰۰ کيلو ولت

دستگاه برگذارکننده : سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی اروند/ نهاد رياست
مهلت : ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد مقدار ۲۶.۱۱۰ کيلوگرم سيم آلومينيومی مغز فولاد نمره ۴۲ (فکس) مناقصه ۱۲۷-۲/۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل فشار متوسط٬ روشنايی باند و فشار ضعيف

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۷ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : احداث و نصب برج و سيم کشی خط ۶۳ کيلوولت هوائي/کابلی دو مداره باندل دوسيمه بابل-بابل ۲ ( ۲-۷/۹۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی