آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴ دستگاه ريكلوزر A ۶۳۰ با تابلو كنترل و كابل اتصال

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۵۰ اصله پايه چوبی ۹ متری كلاس ۳ و۴۰ اصله پايه چوبی ۱۲ متری كلاس ۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تأمين تجهيزات و عمليات اجرائی ورود و خروج خط ۴۰۰ کيلوولت خرمشهر- جهان آرا در کليدخانه ۴۰۰ کيلو ولت

دستگاه برگذارکننده : سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی اروند/ نهاد رياست
مهلت : ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد مقدار ۲۶.۱۱۰ کيلوگرم سيم آلومينيومی مغز فولاد نمره ۴۲ (فکس) مناقصه ۱۲۷-۲/۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل فشار متوسط٬ روشنايی باند و فشار ضعيف

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۷ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : احداث و نصب برج و سيم کشی خط ۶۳ کيلوولت هوائي/کابلی دو مداره باندل دوسيمه بابل-بابل ۲ ( ۲-۷/۹۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تعمير و نگهداری سيستمخای توزين ديناميک ريلی(شماره مناقصه ۲۱/۹۵/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : طراحی تامين نصب تست و راه اندازی سيستم خنک کن تبخيری مديای ثابت بالادست جهت خنک سازی هوای ورودی دو واحد گازی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توليد نيروی برق يزد/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد انواع کابل ومقره اندازه گيری ۱۲۱-۱۱۰-۱۰۹-۴۰-۲/۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
مزايده

موضوع : فروش اموال اسقاطی موجود در بانک ملی استان

دستگاه برگذارکننده : اداره امور شعب بانک ملی استان چهار محال وبختياري/
مهلت : ۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور ۹۵/۱۵۰۳

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تعميرات انواع ترانسفورماتور ۹۵/۱۵۰۲

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۶. تبديل خط تک مداره به دو مداره حد فاصل شهرداری تا خانه معلم شهر لردگان (مناقصه ۹۵-۲۴ تجديد شده

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه تک تيري۲ پراکنده شهرستان شهرکرد ( مناقصه ۹۵-۳۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی