آگهی مناقصه

موضوع : خريد ، نصب و راه اندازی يک دستگاه ايکس ری کاميونی -کانتينری نيمه ثابت

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : ۳۱/۹۵ خريد، نصب و راه اندازی يك دستگاه بريكر۲۰كيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۹ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين۲۰قلم قطعاتfisherمربوط به تقاضاي۹۴۵۰۳۸۸-۵۹-۳۱-۰۱ومناقصه شماره۵۴۴-۳-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد ديزل ژنراتور ۵۰۰ و ۳۵۰ کاوا ۹۵/۱۴۹۶

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۱۹۰ عدد پروب لرزش مناقصه شماره ۴۲۱-۳-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و تکميل اجرای سيستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسير

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : مزايده عمومی ۱۸۷/۹۵:فروش اموال و آهن آلات اسقاط (واقع در كوت امير)

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۹۱۷۸ متر انواع كابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور ۵۰ و ۴۰۰ كيلوولت آمپر كم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴ دستگاه ريكلوزرA ۶۳۰ با تابلو كنترل و كابل اتصال

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۲۰۰ دستگاه چراغ خيابانی ۷۰ وات و ۱۰۰ دستگاه چراغ خيابانی ۷۰ وات بخار سديم آويز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۶ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : دعوت به مناقصه محدود يک مرحله ای ۱۲۰۱۹/۹۴خريد٬نصب و راه اندازی تجهيزات ذخيره‌سازي‌شرکت برق-جهت اطلاع

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبکه داخلی مخابرات شهرک سنگ اليگودرز

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۱۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۱/س م/۹۵ خريد ۱۳ قلم انواع باطری شارژر

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۲۰۰۴/۹۵- احداث سيستم روشنايي٬اعلام حريق و تهويه پست شهيدفيروزی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی