آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول- تمديد مرتبه اول مناقصه شماره ۹۳۴۰۰۹۰ (خريد قطعات يدكی كمپرسورهای هوای ابزار دقيق مدل اطلس

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : فروش سيم و كابل های اسقاطی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع ترانسفورماتور توزيع

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : انجام عمليات تکميلی بازسازی بنای رستوران و گالری صنايع دستی کاخ سعدآباد

دستگاه برگذارکننده : سازمان ميراث فرهنگی ٬ صنايع دستی و گردشگري/ سازمان
مهلت : ۰۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۵- خريد كابل فيبر نوری

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يک دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۲۰۰مگاولت آمپری و يک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت ۴۰۰KVA

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : مناقصه محدود يك مرحله ای ۱۳۰۰۱/۹۳- تعويض ۱۰۰ دستگاه رله ديستانس بصورت EPC (جهت اطلاع)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
مزايده

موضوع : ۴. فروش ۳۰ تن سيم مسی اسقاط موجود در انبار ( مزايده ۹۵-۶ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : ۳. مزايده فروش وسايل نقليه ( مزايده ۹۵-۵)- (وانت نيسان، وانت مزدا،کاميون کمپرسی بنز، کاميون کشنده بن

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : ۲. فروش اجناس اسقاط موجود در انبار - مزايده ۹۵-۴ ( آهن آلات-تيرچوبی ،بتونی و فلزی)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : ۱. فروش اجناس راکد موجود در انبار فشار ضعيف - مزايده ۹۵-۳

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تقاضای شماره MF۵۳-۹۰۴۰۷۶۰-SL خريد VIBRATION

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : عمليات طراحی ، تامين تجهيزات همراه با مهندسی خريد ، اجرای عمليات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی د

دستگاه برگذارکننده : شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد ، نصب و راه اندازی يک دستگاه ايکس ری کاميونی -کانتينری سرعت بالا

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵.۴۲ـخريد تجهيزات و اجرای کامل خطوط ۱۳۲کيلوولت ارتباطی پست ۱۳۲/۴۰۰ کيلوولت بهرمان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی