آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۲۰۰۴/۹۵- احداث سيستم روشنايي٬اعلام حريق و تهويه پست شهيدفيروزی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد لوازم يدکی کارخانه پتاس خور و بيابانک

دستگاه برگذارکننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران/ و
مهلت : ۱۶ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ترانسفور ماتور کم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفی تامين کنندگان کالا برای خريد ۸ ست پره واحد گازی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توليد برق لوشان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول مناقصه شماره ۱-۲۷۲۹ -۵-۳۰۰۷۸ (خريد تعداد ۸ دستگاه الكتروموتور ضد انفجار برای فن های كولينگ

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۱۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تست كنتور روستايی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : دعوت به مناقصه محدود يک مرحله ای ۲۱۰۰۳/۹۵- خريد کابل های فشار ضعيف و ۲۰ کيلوولت- جهت اطلاع

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۰۶ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۰۰۰ دستگاه رايانه All In One (شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۰)

دستگاه برگذارکننده : بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۷. تبديل خط تک مداره به دومداره حد فاصل شهرداری تا خانه معلم شهر لردگان _ ( مناقصه ۹۵-۲۴ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۶. احداث شبکه تک تيری سطح شهرستان لردگان _ ( مناقصه ۹۵-۲۳ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۵. برونسپاری روشنايی معابر شهرستان لردگان (مناقصه۹۵-۲۲ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۴. برونسپاری روشنايی معابر شهرستان بروجن (مناقصه۹۵-۲۱ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. برونسپاری روشنايی معابر شهرستانهای شهرکرد – بن - سامان (مناقصه۹۵-۲۰)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۱. احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله اي۲۲۰۲۱/۹۴-عمليات ساختمانی حمل٬نصب٬تست و راه اندازی پست ۲۰/۶۳ قلعه کامکار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی