آگهی مناقصه

موضوع : ۱. احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله اي۲۲۰۲۱/۹۴-عمليات ساختمانی حمل٬نصب٬تست و راه اندازی پست ۲۰/۶۳ قلعه کامکار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
مزايده

موضوع : مزايده انواع مولد، اقلام نو، مستعمل و اسقاط مولد،تيرچوبی، ترانس، ضايعات مس،آهن آلات ،‌ آلومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : توسعه پست ۲۳۰کيلوولت صدرا (شيراز۲) شامل تامين تجهيزات، نصب، تست و راه اندازی مناقصه ۲۴-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات، احداث و نصب خطوط ۱۳۲کيلوولت دو مداره ارتباطی پست ارگ جديد بم وخط۲۳۰ کيلوولت پست زهکلوت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد، نصب و راه‏ اندازی ۳۲ دستگاه سيستم راهبند و۶۸ دستگاه پلاک خوان جهت نصب در گمرکات بازرگان، سهلان

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين برق روستای کباد و تيغ ناب عليا در شهرستان سربيشه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين برق روستای حلوايی و طاهرآباد عليا و سفلی شهرستان خوسف

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين برق روستای پرمچ و نادوک از توابع شهرستان خوسف

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين برق روستای گرموک و گزو و آديگان از توابع شهرستان بيرجند

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : مزايده عمومی ۱۸۶/۹۵: فروش آهن آلات-اتصالات داغی پمپ-لولههای مستعمل واموال اسقاطی در اهواز-بهبهان-سرب

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : ۹۵/۰۰۵ ELEMENT CARTRIDGE COLESCER خريد فيلتر

دستگاه برگذارکننده : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي/ وزارت نفت
مهلت : ۲۹ / ۰۶ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نگهداری و پشتيبانی دوربينهای نظارت تصويری محورهای مواصلاتی استان تهران و انتقال اطلاعات برای يک سال

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع سيم آلومينيوم ۹۵/۱۴۹۵

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد کنتور-تستر کنتور- يراق آلات کابل خود نگهدار۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴//۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:

خبرنامه تخصصی