مزايده

موضوع : فروش لوازم مازاد(يراق آلات شبکه)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : خريد انواع تير سيمانی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبکه برق سه فاز ۲۰کيلو ولت ايستگاه پمپاژ چشمه خضرزنده شهرستان اردل

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۲۳/۹۵ خريد ركوردر های بدون كاغذ (Papar Less Recorders)

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد نه دستگاه آسانسور پروژه بيمارستان ۲۰۰ تختخوابی شيروان

دستگاه برگذارکننده : سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومي/ وزا
مهلت : ۲۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
مزايده

موضوع : فروش ۱۲۰۷ قلم لوازم ديزل ژنراتور و لوازم مخابراتی مازاد بر نياز - تجديد مزايده شماره۲/۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت ارتباطات زيرساخت/ وزارت ارتباطات و فناوری اطل
مهلت : ۰۲ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع کوبيکل کمپکت ۹۵/۱۴۹۲

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد انواع تابلو توزيع ، تابلو اندازه گيری ، جعبه انشعاب و تابلو روشنائی ۹۵/۱۴۹۱

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : عمليات برج بندی و سيم كشی خط انتقال ۲۳۰ كيلوولت داريان-اورامانات شامل (‌دو قطعه )مناقصه شماره ۱۲/۹۵۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای غرب / وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۵-خريد کابل فيبر نوری

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تعويض ۶۵۰۰ متر شبکه فشار ضعيف هوايی با کابل خودنگهدار قلعه شهرستان قروه بصورت كليد در دست

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : مناقصه محدوددومرحله ای شماره ۱۲/۹۵ تحت عنوان طراحی و ساخت سيستم اندازه گيری ارفاع مخازن از نوع رادار

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش نفت امام خمينی ( ره ) شازند / وزارت نف
مهلت : ۲۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد پلمپ سربري-سکسيونر-فيوز کات اوت-سيم آلومينيوم-کابل کراسلينگ -۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۱ـ خريد ۴۰ دستگاه لاين تراپ و ۴۰ عدد لاين مچينگ يونيت (LMU)

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۳۴ـخريد ۱۴ دستگاه مالتی پلکسر لوپ تلکام برای اتصال به شبکه مالتی پلکسرهای لوپ تلکام

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی