آگهی مناقصه

موضوع : برون سپاری بهره برداری برق شهرستانهای بن و سامان (مناقصه ۹۴-۷۵۲)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴
آگهی مناقصه

موضوع : ۱- برون سپاری حجمی روشنايی معابر شهرستان فارسان و شعب تابعه (مناقصه۹۴-۷۵۱)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴
دعوتنامه

موضوع : تهيه،حمل،نصب، تست و راه اندازی باقی مانده تجهيزات الکترومکانيکال و ابزار دقيق تصفيه خانه فاضلاب بيله

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴
آگهی مناقصه

موضوع : کابل کشی شبکه ، تلفن و UPS تأسيسات تقويت فشار گاز همدان و بيجار

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين برق مسکن مهر بشرويه و سربيشه و خضری

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين برق مسکن مهر شهرستان بيرجند

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ۲۲۰۲۳/۹۴-عمليات ساختمانی حمل،نصب،تست و راه اندازی احداث پست‌يزدان‌شهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين دو قلم ODU for Radio درخواست ۹۴۰۰۰۲۴-۴۸ مناقصه ۱۰۲۱-۳-۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
آگهی مناقصه

موضوع : : سويچ مرکزی ديتاسنتر دانشگاه

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه رازی کرمانشاه/ وزارت علوم تحقيقات و فناوری
مهلت : ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴
دعوتنامه

موضوع : خريد برج های مشبك خطوط ۶۶ كيلوولت دومداره فوق توزيع فارس

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و .... ۳ دستگاه ديزل ژنراتور کوپله فابريک ۵۵۰ کاوا با تابلوهای سنکرون و ATS و اجرای کابل کشی

دستگاه برگذارکننده : بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران/ وزارت امور اقتصادی
مهلت : ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد انواع کابل مسی وبرقگير ۱۳۴-۱۳۱/۲/۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد،نصب و راه اندازی سه لينك SDH فيبر نوری

دستگاه برگذارکننده : برق منطقه ای گيلان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه،نصب وراه اندازی (خدمات پس از فروش) تجهيزات الکترومکانيکال ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهر سرعين

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۱۲۰۲۳/۹۴- خريد٬ نصب و راه اندازی تجهيزات ساماندهی فيزيکی مرکز داده

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:

خبرنامه تخصصی