آگهی مناقصه

موضوع : خريد٬ نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزيع و تابلو برق فشار متوسط و فشار ضعيف

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد،نصب و راه اندازی فيبر نوری هوايی OPGWحد فاصل ايستگاه زارعی تا ايستگاه جلفا (ش.م ۳۳/۹۵/۲۸)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ماژول فتوولتائيک برای مجموعه نيروگاه‌های فتوولتائيک به ظرفيت ۱۰۰ مگاوات، بسته‌بندی و حمل به محل

دستگاه برگذارکننده : پژوهشگاه نيرو/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد کابل فتوولتائيك (DC) برای مجموعه نيروگاه‌های فتوولتائيك به ظرفيت ۱۰۰ مگاوات

دستگاه برگذارکننده : پژوهشگاه نيرو/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد اينورتر فتوولتائيک متناسب با ظرفيت ۱۰۰ مگاوات

دستگاه برگذارکننده : پژوهشگاه نيرو/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه ۹۵/۲۳۰۰۹ - احداث دو دستگاه بانك خازنی ری شمالی و دو فيدر شهريار EPC

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۹۵/۲۳۰۱۰- توسعه ترانس سوم پست کن (EPC)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : Invitation for Prequalification - International Tender No.: ۹۵/b/۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه بين المللی ۱/ب/۹۵- تامين تجهيزات ۸۴ دستگاه پست انتقال به روش PF

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
دعوتنامه

موضوع : : خريد‌هادی پرظرفيت ACSS/HAWK/MA۵/TW جهت افزايش ظرفيت خطوط ۶۳ کيلوولت ( محدود ۹۵/۱-۱۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديدخريد انواع کابل کراسلينگ ۲۰ کيلو ولت آلومينيومی و کابل خودنگهدار و سيم روکشدار سه لايه ومعمولی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع تابلو توزيع

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مرمت و بهسازی ساختمانها، زيرساختهای تاسيسات برقی، مکانيکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه تبريز

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه :۹۵/۸۵اجرای عمليات اصلاح سيستم زمين و تعويض مقره های خط ۱۳۲ کيلوولت سيرجان - بافت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵/۶۴ـخريد ۵۰ تن نبشی گالوانيزه گرم نمره ۵،۴ و۶

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی