آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۱۲۰۲۳/۹۴- خريد٬ نصب و راه اندازی تجهيزات ساماندهی فيزيکی مرکز داده

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه عمومی فاز دوم توزيع برق توسعه غربی شهرک صنعتی کاسپين

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : برق رسانی ( احداث شبكه فشار متوسط زمينی ) فرودگاه شهيد هاشمی نژاد مشهد

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نورپردازی ترمينالها و محاوط فرودگاه شهيد هاشمی نژاد مشهد

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۴/۱۱۳ـاجرای عمليات سيم کشی يک رشته سيم محافظ OPGW(۱۳.۵) بر روی خط ۴۰۰ کيلوولت تکمداره کرمان – سيرجان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد چراغ لاک پشتيLED ۲۰ وات ۹۴/۱۴۵۵

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۷ قلم storage tape library و تجهيزات مربوطه/ مناقصه شماره ۵۱۵-۳-۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
دعوتنامه

موضوع : خريد برق از نيروگاه بوشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : خريد برق از نيروگاه کنگان

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد ونصب شش دستگاه پشتيبانی ونگهداری دستکاههای ترددشمار

دستگاه برگذارکننده : سازمان حمل ونقل وپايانه های استان يزد/ وزارت راه و
مهلت : ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نصب علائم الكتريكی در پروژه ايستگاههای حومه ای(محور تهران-گرمسار،تهران-قزوين و قزوين-قم)ش.م ۱۱/۹۴/۳۳

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : احداث و تجهيز مخزن زمينی بتنی، ايستگاه پمپاژ و شبكه توزيع آب، فضای سبز و آتش نشانی فرودگاه رشت

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه بخشی از مصالح و اجرای دستمزدی ساخت و توليد انواع تير بتونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد دو دستگاه چيلر برای پروژه بيمارستان ۶۴ تختخوابی بانه

دستگاه برگذارکننده : سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومي/ وزا
مهلت : ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
دعوتنامه

موضوع : نظارت عاليه بر بخش مخابرات پروژه احداث مراکز جديد راهبری شبکه برق کشور

دستگاه برگذارکننده : مديريت شبکه برق ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اسناد:

خبرنامه تخصصی