دعوتنامه

موضوع : : خريد‌هادی پرظرفيت ACSS/HAWK/MA۵/TW جهت افزايش ظرفيت خطوط ۶۳ کيلوولت ( محدود ۹۵/۱-۱۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديدخريد انواع کابل کراسلينگ ۲۰ کيلو ولت آلومينيومی و کابل خودنگهدار و سيم روکشدار سه لايه ومعمولی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع تابلو توزيع

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مرمت و بهسازی ساختمانها، زيرساختهای تاسيسات برقی، مکانيکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه تبريز

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه :۹۵/۸۵اجرای عمليات اصلاح سيستم زمين و تعويض مقره های خط ۱۳۲ کيلوولت سيرجان - بافت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵/۶۴ـخريد ۵۰ تن نبشی گالوانيزه گرم نمره ۵،۴ و۶

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۰۰۰ دستگاه تابلو روشنايی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تأمين، نصب، راه اندازی و نگهداری سه دستگاه آسانسور

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت منابع آب ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد دو دستگاه بالابر عايقی جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازی آن برروی خودرو به شماره ۴۰_۹

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۵۰۰۰ دستگاه کنتور ديجيتالی ۳ فاز با قاب

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۵۰۰۰۰ دستگاه کنتور ديجيتالی تکفاز با قاب

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : اصلاح شبكه هوايی و روشنايی بلوار فرودگاه گرگان

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات مخابراتی پی ال سی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ٬ نصب و راه اندازي۴۴ دستگاه راهبند و ۸۴دستگاه بلاک خوان جهت نصب در گمرکات بندر امام خميني-دوغارون- لطف آباد-نوشهر-امير آباد چابهار

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شناسايی پيمانکار واجد صلاحيت در زمينه فتوولتائيک و ارزيابی ايشان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی