آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبکه کابل مسی داخلی(مخابرات) به متراژتقريبی ۱۰۴۷۵متر طول نواحی صنعتی حاجی آباد ،بستک و شهرک تياب

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد دو دستگاه پست کمپکت ۱۰۰۰ کيلو وات آمپر (GIS)

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد كنتور تكفاز،سه فازمستقيم،سه فاز ثانويه و اوليه معمولی و فهام ۹۵/۱۵۱۹

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۵۹-۹۵ خريد قطعات يدكی سيستم كانديشن مانيتورينگ توربو ژنراتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۵۸-۹۵ تهيه مواد٬ ساخت و تحويل شينه های ژنراتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۰۳۹/ج ر/۹۵ خريد ۳ عدد بال ولو ۱۲ اينچ

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۰۴۰/ج ع/۹۵ خريد ۷۰۰۰ متر کابل با عايق pvc

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MB۵۴-۹۳۴۰۱۲۲-SL خريد SCREW OIL INJECTED AIR COMP INGERSOLRAND

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MB۵۴-۳۵۷۲۸۹۵۰۰۷-SL خريد GAS ENGINE GENERATOR CUMMINS

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصع تقاضای شماره DP۹۰-۶۵۷۱۸۳۰۰۸۴-AO خريد اتصالات عايقی

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۵۰،۰۰۰ متر سيم گارد حاوی فيبر نوری (OPGW) و ۲۰۰۰ متر کابل زمينی فيبرنوری ۱۲۱-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازی آب‌شيرين‌کن SWRO و سيستم دريافت آب از دريا

دستگاه برگذارکننده : توليد نيروی برق بندرعباس/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تجديد مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RAL-۹۴۱۳۵۶-MB خريد دستگاه كمك بازرسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش نفت امام خمينی ( ره ) شازند / وزارت نف
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵.۸۴ـخريد سيم هادی، محافظ و فيبر نوری خط۴۰۰کيلوولت تکمداره جيرفت– ارگ بم

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقثصه۹۵.۸۱ـخريد يراق الات سيم هادی ، محافظ و فيبر نوری خط ۴۰۰ کيلوولت تکمداره جيرفت – ارگ بم

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی