آگهی استخدام برق و الکترونیک

مهندس برق   آشنا با  مدارات کنترل ، قدرت و فرمان

آگهی استخدام برق و الکترونیک

مهندس برق صنعتی آشنا به تابلو ،پست برق فشار قوی با4سال سابقه

آگهی استخدام برق و الکترونیک

مهندس برق آشنا به فروش و بازاریابی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

کارشناس فروش و بازاریابی ترجیحا مهندس الکترونیک

آگهی استخدام برق و الکترونیک

مهندس برق و ابزار دقیق با حداقل 5 سال سابقه کاری

آگهی استخدام برق و الکترونیک

همکاری بامهندسین برق و مکانیک ،معماری

آگهی استخدام برق و الکترونیک

1- مهندس برق :  آشنا با  plc و مدارات کنترل ، قدرت و فرمان با حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط 2- مهندس مکانیک : آشنا با مدارات هیدرولیک و پنوماتیک و ...

آگهی استخدام برق و الکترونیک

نیازمند تکنسین یا مهندس برق 5سال سابقه اجرایی وبرق کشی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

مهندس الکترونیک یا مخابرات آشنابه دستگاه های اندازه گیری

آگهی استخدام برق و الکترونیک

کاردان ، کارشناس ، کارشناس ارشد برق دارای تجربه کاری

آگهی استخدام برق و الکترونیک

مهندس برق جهت کادر فروش مسلط به اتوماسیون و ابزار دقیق نیازمندیم

خبرنامه تخصصی