آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در شرکت معتبر فنی و مهندسی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام کارشناس برق و یا ابزار دقیق با سابقه مرتبط در راه اندازی سیستم های نفت وگاز

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر فنی و مهندسی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام برقکار صنعتی فوق دیپلم یا لیسانس آشنا به plc

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق در شرکت بازرسی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندسی برق جهت کارشناسی نگهداری تعمیرات برق و ابزار دقیق

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق آقا درشرکت فنی و مهندسی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق ـ تأسیسات برقی ترجیحاً دارای سابقه کاربیمارستان

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق قدرت مسلط به پست­های فشار قوی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

مهندس برق الکترونیک مسلط به PLC

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق خانم جهت بخش فنی PLC

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام کارشناس برق درشرکت فعال پروژه های صنعتی

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام مهندس برق در شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام دو نفر کارآموز برق و الکترونیک ترجیحا آقا 

آگهی استخدام برق و الکترونیک

استخدام تکنسین برق و الکترونیک جهت مونتاژ تابلو برق و دستگاههای الکترونیک 

خبرنامه تخصصی