کلید محافظ نشتی جریان بصورت دو پل ( برای مدار تکفاز ) و چهار پل ( برای مدار سه فاز ) عرضه شده و دارای سه تیپ کلی می باشد :

کلید محافظ نشتی جریان تیپ ac

کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان rccb تیپ ac قابلیت تشخیص جریانهای نشتی با شکل موج متناوب ac را دارند.
این گروه از کلید محافظ جان بصورت 2 پل و 4 پل در دسترس است. رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر و رنج جریان نشتی 0.5a , 0.3a , 0.1a , 0.03a , 0.01a بوده و ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت می باشد.

کلید محافظ نشتی جریان تیپ a

کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان rccb تیپ a قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب ac و مستقیم dc پالسی را دارند. این گروه کلید محافظ جان در انواع 2 پل و 4 پل ارائه می گردند. رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر و رنج جریان نشتی 0.5a , 0.3a , 0.1a , 0.03a , 0.01a بوده و ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت است. مدل خاصی از این کلید محافظ جان برای شبکه هایی با ولتاژ 500 ولت نیز ارائه شده است.

کلید محافظ نشتی جریان تیپ b

کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان rccb تیپ b قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب ac و مستقیم dc پالسی تا فرکانس 1 مگاهرتز و مستقیم dc صاف را دارند. این گروه کلید محافظ جان نیز در انواع 2 پل و 4 پل ارائه می گردند. رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر و رنج جریان نشتی 0.03a تا 0.3a بوده و ولتاژ کاری 230 تا 400 ولت است. همچنین مدلهای خاصی از این تیپ محافظ جان با قابلیت کار تا ولتاژ 500 ولت و یا رنج جریان نشتی تا 0.5 آمپر نیز وجود دارند.