تجهیزات برق ایکهربا

سامانه تجهیزات برق ایران در لنزور

طی مذاکرات انجام شده ، ایکهربا در لنزور نیز آلبوم رسمی به ثبت رسانده که از همه همکاران و کاربران این سامانه دعوت می نماییم که به آلبوم ایکهربا که مختص به انتشار اخبار و برخی تصاویر آموزشی می باشد دیدن فرمایید. آدرس آلبوم رسمی سامانه تجهیزات صنعت برق ایکهربا http://www.lenzor.com/ekahroba