eftetahiee-800X800

سامانه خرید و فروش تجهیزات برق ایران شروع به کار کرد

 خرید و فروش تجهیزات صنعت برق ایران را با ایکهربا تجربه کنید ،این سامانه از اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۴) بصورت رایگان فعالیت خود را آغاز نمود . ورود به ایکهربا