rss-2

خبر خوان برقی یا rss برقی ایکهربا

با خبر خوان برقی ایکهربا می توانید تازه ترین مطالب برقی انتشار یافته در الکتریکا را در وب سایت خودتان یا سیستم شخصی خودتان هر روز داشته باشید بدون اینکه نیاز باشد هر روز مراجعه کنید به سامانه تجهیزات برق ایران  ایکهربا  تا مطالب را بخوانید. خبرخوان  یا rss برقی ایکهربا را از لینک های زیر[…]

ekahroba

اینستاگرام برقی با نام ekahrobair

اینستاگرام برقی با نام  ekahrobair متعلق به سامانه تجهیزات صنعت برق در حال حاضر ۱۲۵۰۰ عضو برقی دارد که غالب فالوئر ها و دنبال کنندگان  متخصصین صنعت برق و فعالان عرصه برق می باشند و به اطلاع می رساند که  همه ی  متخصصین برق ، پیمانکاران برق ، فروشندگان و خریداران صنعت برق می توانند با[…]