تجهیزات برقی

تجهیزات برقی و وسایل خانگی چگونه در مصرف بهینه برق اثرگذار هستند؟

ماه رمضان، فرصت مناسبی بود برای تمرین درست و بهینه مصرف کردن؛ تمرینی که آمارها نشان می‌دهد بسیار به آن نیاز داریم و ما به عنوان جامعه صنعت برق با ترویج الگوی مصرف بهینه برق و روش های درست استفاده از تجهیزات برق صنعتی یا وسایل برقی خانگی می توانیم نقش موثری داشته باشیم. ما[…]