rss-2

خبر خوان برقی یا rss برقی ایکهربا

با خبر خوان برقی ایکهربا می توانید تازه ترین مطالب برقی انتشار یافته در الکتریکا را در وب سایت خودتان یا سیستم شخصی خودتان هر روز داشته باشید بدون اینکه نیاز باشد هر روز مراجعه کنید به سامانه تجهیزات برق ایران  ایکهربا  تا مطالب را بخوانید. خبرخوان  یا rss برقی ایکهربا را از لینک های زیر[…]

fron2

بخش دانشی ایکهربا با نام الکتریکا بارگذاری شد

از مدت ها پیش با هدف افزایش کیفیت سایت تصمیم به تغییراتی در ساختار و قالب سایت گرفته شد، لذا با تکیه بر چندین ماه نظرسنجی، بررسی و تحلیل امروز شاهد اولین فاز تغییرات می باشید. در طراحی قالب جدید سعی شده است تا حد امکان اصول کاربردپذیری و دسترسی کاربر رعایت شود تا کاربران[…]