fron2

بخش دانشی ایکهربا با نام الکتریکا بارگذاری شد

از مدت ها پیش با هدف افزایش کیفیت سایت تصمیم به تغییراتی در ساختار و قالب سایت گرفته شد، لذا با تکیه بر چندین ماه نظرسنجی، بررسی و تحلیل امروز شاهد اولین فاز تغییرات می باشید. در طراحی قالب جدید سعی شده است تا حد امکان اصول کاربردپذیری و دسترسی کاربر رعایت شود تا کاربران[…]

car-on-roud-800x800

ایکهربا(سامانه تجهیزات صنعت برق ایران) چیست؟

ایکهربا چیست؟ سامانه تجهیزات صنعت برق ایران است، که تمام تولیدکنندگان واردکنندگان تجهیزات صنعت برق، فروشندگان تجهیزات برق ، صاحبان صنایع و پیمانکاران صنعت برق و مهندسین برق می توانند از آن استفاده کنند. به این صورت که تولیدکنندگان و فروشندگان و پیمانکاران میتوانند کلیه لوازم برقی صنعتی خود اعم از نو یا دست دوم در سایت[…]