نرم افزار اندروید برق

دانلود نرم افزار برق اندروید ی بنام ایکهربا

نرم افزار برق برای اندروید با نام سامانه تجهیزات صنعت برق ایران – ایکهربا منتشر شد . به منظور دسترسی کاربران محترم سامانه تجهیزات صنعت برق ایران – ایکهربا به مطالب این سامانه، این نرم افزار اندرویدی برقی تهیه شده است که دارای ویژگی های زیر می باشد . در این نرم افزار می توانید اخبار[…]