تبلیغ تلگرام برقی

تبلیغ در کانال تلگرام ی برق ایکهربا

ایکهربا در نظر دارد به منظور حمایت تولید ملی و کالای با کیفیت ایرانی و در راستای کمپین ایرانی ایرانی بخر ، از تولیدکنندگان تجهیزات برق و فروشندگان تجهیزات برق ایرانی تبلیغات را با تعرفه پایین بپذیرد .